Kontrahent nie opłacił faktury w terminie? Sprawdź, co możesz zrobić

Chyba każdy przedsiębiorca przynajmniej raz zetknął się z opóźnieniem spłaty od kontrahenta. W takiej sytuacji może on nie tylko upomnieć się o spłatę należności, ale również skorzystać z innych metod jej dochodzenia.

Poważne skutki opóźnień w spłacie faktur

Przyczyną opóźnienia w uregulowaniu faktury może być zwykłe przeoczenie terminu, ale również może być to konsekwencja problemów finansowych kontrahenta, który nie posiada pieniędzy potrzebnych do zapłaty swoich zobowiązań.

Brak spłaty faktury w terminie może być poważnym problemem dla przedsiębiorcy będącego wierzycielem. Często bez terminowej wpłaty od kontrahenta nie może on sam pokryć swoich zobowiązań. W taki sposób dochodzi do zatorów płatniczych. 

Zatorami płatniczymi nazywa się skumulowane zadłużenia, które zaczynają przechodzić z jednego podmiotu na drugi. Zatem jeden dług może wpłynąć na sytuację wielu przedsiębiorców po kolei, a jego efektem może być nawet bankructwo (zwłaszcza w przypadku mniejszych firm).

Co zrobić, gdy kontrahent nie zapłacił za fakturę w terminie?

Gdy kontrahent nie zapłacił za fakturę w terminie, nie należy od razu zakładać, że zrobił to ze złej woli. Powodem takiego stanu rzeczy może być zwykłe zapominalstwo. Warto zatem przypomnieć o przekroczonym terminie. Bardzo często zwykłe ponaglenie potrafi przynieść oczekiwany skutek – na konto przedsiębiorcy trafiają należne mu pieniądze.

Jeżeli jednak takie przypomnienie nie działa, wówczas do dłużnika warto wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty. Najlepiej nadać je listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, ponieważ wezwanie to może być także dowodem przy ewentualnej sprawie w sądzie.

Co jednak gdy przedsądowe wezwanie do zapłaty również nie zadziałało?  W takim przypadku przedsiębiorca może zdecydować się na skierowanie sprawy do sądu. Gdy spór sądowy zakończy się wydaniem nakazu zapłaty z tytułem egzekucyjnym, wówczas sprawa może być oddana do komornika.

Przedsiębiorca może też złożyć wniosek o wpisanie kontrahenta do bazy dłużników, na przykład KRD czy BIG InfoMonitor.

Odsetki za opóźnienie w spłacie faktury

Już od pierwszego dnia przekroczonego terminu płatności wierzyciel może zacząć naliczać odsetki za opóźnienie. Do wyliczenia wysokości odsetek tego rodzaju stosuje się odsetki ustawowe za opóźnienie ustalone przez rząd. Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych wynoszą 11,5%  w stosunku rocznym.

Zatem wtedy, gdy kontrahent nie płaci w terminie, przedsiębiorca może zacząć naliczanie odsetek ustawowych do powstałego zadłużenia, a także skorzystać z różnych form ubiegania się o zapłatę – od ponaglenia, przez przedsądowe wezwanie do zapłaty, po sprawę w sądzie.