Jak działa urlop okolicznościowy?

Szczególnym uprawnieniem pracownika, które zapewnia mu jeden albo dwa dni wolnego ze względu na zaistnienie ważnych wydarzeń życiowych, jest urlop okolicznościowy. Warto więc wiedzieć kiedy można złożyć wniosek o tego rodzaju urlop i na jakich zasadach się z niego korzysta.

Jak działa urlop okolicznościowy?

Aby dostać urlop okolicznościowy, należy zastosować się do takich zasad, jakie obowiązują w przypadku urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że pracownik ubiegający się o dzień wolny musi złożyć odpowiedni wniosek. Tutaj jednak pojawia się różnica. W przeciwieństwie od wniosku o urlop wypoczynkowy, ten o urlop okolicznościowy nie może zostać odrzucony. W praktyce oznacza to tyle, że pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia dnia (lub dwóch dni) wolnego we wnioskowanym terminie. Pracodawca ma jednak prawo do zażądania od pracownika przedstawienia odpowiedniego aktu – dokumentującego wydarzenie w związku z którym udzielony ma zostać urlop. Mogą być to zależnie od okoliczności: akt zawarcia małżeństwa, akt zgonu czy też akt urodzenia dziecka. Tego rodzaju dokumenty są najczęściej wydawane po zaistnieniu danego zdarzenia. Kiedy więc pracownik nie może przedstawić ich pracodawcy w momencie wnioskowania o urlop, to wtedy do wniosku dołącza pisemne zobowiązanie uzupełnienia takich dokumentów w innym terminie.   

Prawo do urlopu okolicznościowego – kiedy można go dostać?

Tak jak było przedstawione już wcześniej, urlop okolicznościowy przyznawany jest pracownikowi ze względu na zaistnienie szczególnych okoliczności w jego życiu. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika ze świadczenia pracy na:

– 2 dni w przypadku ślubu pracownika, urodzenia mu się dziecka, a także śmiercią i pogrzebem: małżonka pracownika lub jego dziecka, czy też ojca, matki, ojczyma lub macochy;

1 dzień w przypadku ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, czy też innej osoby (która pozostawała na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką).